top of page
Carpenter w Pracy

PRAKTYKA

Przedmioty zawodowe na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizowane w formie zajęć praktycznych odbywają się na warsztatach szkolnych.
Są one realizowane w wymiarze 1-2 dni w tygodniu.
bottom of page